Électricité | Belgique






Entrepreneurs
Inscription

Électricité

Zone: Anderlecht (Bruxelles-Capitale)
Budget du client :Non communiqué
Appel d'offre du 11/10/2018

Need to perform works to make electricity conforme:

INBREUKEN - OPMERKINGEN - Nieuwe installatie R -O-F Nihil - Bestaande installatie
R -I-1203
De waarde van de spreidingsweerstand van de aarding dient kleiner te zijn dan 30 Ohm (art. 86.07 AREI).
R -I-1501 Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI).
R -I-1502 Situatieschema('s) van de installatie is(zijn) te voorzien (art. 269 AREI).
R -I-1505
De vermelding van de gegevens van de installateur, van de eigenaar en het adres van de installatie ontbreken op de schema's en plannen (art. 269 AREI).
R -I-1605
Deur of afschermplaat van het schakelbord (terug)plaatsen. Aanraking van naakte onder spanning staande delen is mogelijk (art. 19, 49.01 en 248 AREI).
R -I-1610
De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI).
R -O-F Opmerking:
R -O-1061 De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats.
R -O-1062 Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden.


Début du projet: Décembre 2018






| Contact | Partenaires | Liens & Référenceurs | Plan du site
Conditions générales d'utilisation

© 2019 Mj-concept.be
Devis gratuit - Devis travaux - Rénovation